Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a professor in water resources engineering and presently Deputy director of the Centre for Advanced Middle Eastern Studies. I am co-coordinator of the national Strategic research area Middle East in the contemporary world. I have recently coordinated the Water JPI EU-Formas project RainSolutions (Research-based assessment of integrated approaches to nature-based solutions) and participated in the EU-horizon 2020 project FASTER (Farmers´ adaptation to sustainability in Tunisia through excellence in research). The next coming years I will be coordinating the EU H2023 project FarmWise, Future agricultural resource management and water innovations for a sustainable Europe. I will also be acting as coordinator for the SmartWater4Future, Coupled urban-rural water infrastructure management under hydroclimatic extremes with decision-support systems. My main research interests are processes of water as a driver for collaboration and sustainable development. 

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier

Fria nyckelord

 • water resources, hydropolitics, hydrosolidarity
 • Arid and semiarid climate
 • Sustainability

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ronny Berndtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren