Foto av Rouzbeh Parsi

Rouzbeh Parsi

Universitetslektor, adjungerad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rouzbeh Parsi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Social Sciences