Inget foto av Roya Sardari

Roya Sardari

Forskare

Personlig profil

Forskning

I have been working in different projects in biotechnology/chemical/food engineering in both upstream and downstream processes which involve:

 • Bioprocess engineering and food biorefinery technology for production of biobased chemicals and high value products from agricultural and marine resources
 • Process development for bioactive molecules, carbohydrates, proteins
 • Development and optimization of cultivation for probiotics and thermophiles
 • Analysis of carbohydrates, proteins, and bioactive molecules

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Industriell bioteknik
 • Livsmedelsteknik
 • Bioprocessteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Roya Sardari är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren