Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My reseach interests revolve around provision and experiences of health services, self-care practices and health market formation. I have previously looked at how medical professionals and care seekers negotiate different care practices in the Swedish context. I have also examined how self-care and lay health knowledge evolve and shift in the digital society. 

I work inter-disciplinarily and learn from my collaboration with researchers from medicine, information studies and cultural studies.

I mainly use qualitative methods including interviews and ethnographic observation for data collection. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rui Liu är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren