Foto av Russ Whiton

Russ Whiton

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Forskning på positionering genom att utnyttja cellulära signaler med tillämpning självkörande bilar.  MIMO-PAD projekt: https://www.vinnova.se/p/mimo-pad/

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Russ Whiton är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren