Foto av Rustamjon Urinboyev

Rustamjon Urinboyev

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

 • Korruption och rättspluralism
 • Islamisk offentlig förvaltning
 • Styrning och informalitet
 • Migration och rättskulturer
 • Lagens etnografi

Pågående forskning

Rustam Urinboyevs nuvarande forskning fokuserar på vardagliga och socio-rättsliga integrationer hos centralasiatiska migrantarbetare i Moskva, Ryssland. Urinboyev undersöker särskilt hur migrantarbetarna förhandlar och manövrerar runt det ryska rättsväsendet (t.ex. polis, immigrationstjänstemän, gränsvakter) och informella strukturer (t.ex. mellanhänder, beskyddarverksamhet).

Huvudsakliga forskningsintressen är relationen mellan stat och samhälle, pre-sovjetiska (islamiska) traditionella ledningsstrukturer i Centralasien, korruption och rättspluralism, lag och samhälle i Centralasien, och migrationsstyrning i postsovjetiska samhällen.

Urinboyev har genomfört etnografiskt fältarbete i postsovjetiska Uzbekistan där han i sin doktorsavhandling undersökte sambanden mellan traditionella ledningsstrukturer och politisk stabilitet.

Detaljerad information om forskningen finns på Rustam Urinboyevs engelska sida.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik och samhälle
 • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
 • Studier av offentlig förvaltning
 • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Rustamjon Urinboyev är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren