Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning är jag främst intresserad av religiös mångfald och dess konsekvenser för samtida europeiska stater och samhällen.

Under de senaste decennierna har det religiösa landskapet i Europa förändrats avsevärt på grund av faktorer som sträcker sig från migration och globalisering till utvecklingen av nya religiösa och icke-religiösa rörelser. Sådan förändring kräver utveckling av nya lösningar och innovativa policyer inom lag, utbildning eller arkitektur. För att stödja utvecklingen av specifika lösningar studerar jag när och varför mångfald resulterar i konflikter, och huruvida och när de kan förvandlas till en konstruktiv kraft.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ryszard Bobrowicz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren