Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min forskning är jag främst intresserad av religiös mångfald och dess konsekvenser för samtida europeiska stater och samhällen.

Under de senaste decennierna har det religiösa landskapet i Europa förändrats avsevärt på grund av faktorer som sträcker sig från migration och globalisering till utvecklingen av nya religiösa och icke-religiösa rörelser. Sådan förändring kräver utveckling av nya lösningar och innovativa policyer inom lag, utbildning eller arkitektur. För att stödja utvecklingen av specifika lösningar studerar jag när och varför mångfald resulterar i konflikter, och huruvida och när de kan förvandlas till en konstruktiv kraft.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ryszard Bobrowicz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren