Foto av Sébastien Tutenges

Sébastien Tutenges

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Alkohol, droger, sexarbete och nattliv
  • Gatukultur, droghandel och våld
  • Religion, radikalisering och extremism

 
Mitt arbete rör generellt sett sociala problem. I synnerhet är jag intresserad av hur människor upplever och känner för berusning, våld och extremism. Dessa intressen har resulterat i ett decennium av etnografisk och "mixed-method" forskning på platser som nattklubbar, fängelser, musikfestivaler, drogmarknader och badorter (t.ex. Sunny Beach och Ibiza). Det projekt som jag i huvudsak jobbar med för närvarande handlar om gatukultur och jihadism.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialantropologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sébastien Tutenges är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren