Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research includes land surface change analysis using satellite remote sensing. I am particularly interested in developing methods for detecting trend/breakpoint in time series of satellite data. 

Developed algorithms

  • DBEST: a program for analysing change in time series of satellite (vegetation) data.
  • PolyTrend: a polynomial fitting-based algorithm for classifying trend in time series of satellite (vegetation) data.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fjärranalysteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sadegh Jamali är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren