Foto av Saeed Dabestani

Saeed Dabestani

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Saeed Dabestani är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap