Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag doktorerar på avdelningen för förbränningsfysik med att undersök nanostrukturen och andra egenskaper hos olika slags sotpartiklar för att få ökad förståelse för hur de påverkar vårt klimat och luftkvalitet. För det använder jag framför allt laserbaserade mätmetoder som Ramanspektroskopi, absorbtionsmätningar, laserinducerad fluorescens (LIF och laserinducerad inkadensens (LII), med hjälp av de teknikerna kan vi t.ex. undersöka hur absorbtionen skiljer sig för sotpartiklar av olika storlek och med olika mängd kol. 


Under min doktorandtid har jag haft lite extra fokus på mätningar av aerosoliserade sotpartiklar, och har då även utvecklat ett samplingssystem för att studera sotaerosoler samplade från flammor.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Atom- och molekylfysik och optik
  • Fysik
  • Nanoteknik
  • Klimatforskning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Saga Bergqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren