Inget foto av Salam Al-Karadaghi

Salam Al-Karadaghi

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Salam Al-Karadaghi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemistry