Inget foto av Salam Al-Karadaghi

Salam Al-Karadaghi

Knuten till universitetet

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren