Foto av Salar Haghighatafshar

Salar Haghighatafshar

Forskare, Postdoktor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Salar Haghighatafshar har en doktorsexamen i Vattenförsörjnings- och avloppsteknik (VA-teknik) från Lunds universitet, 2019. Hans doktorsavhandling handlade om urban dagvattenhantering med fokus på systematisk tillämpning av blågröna dagvattensystem för att motverka översvämningar. Han är anställd som forskare på VA-teknik vid Lunds tekniska högskola (LTH) och är aktiv inom avloppsvattenreningsprocesser och dagvattenhantering i urbana områden med fokus på förbättring av designparadigm/praxis i urban dränering samt utvärdering och optimering av blågröna dagvattensystem i det bredare stadsavloppsperspektivet.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Salar Haghighatafshar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren