Personlig profil

Forskning

I am a PhD student in Cognitive Science at the LUCS Robotics Group. My focus lies on social robotics, Human-AI Collaboration, 4E cognition and non-dyadic interactions. I investigate expectations, norms, decision-making and dynamics during Human-robot interactions as well as the role of embodiment, situatedness and joint attention. In addition to that, I am interested in using concepts from feminist technoscience, robophilosophy and AI ethics in my research.Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Samantha Stedtler är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren