Foto av Samuel Byrskog

Samuel Byrskog

Professor

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om tradition och tradering i den tidiga jesusrörelsen samt förhållandet mellan muntlighet och skriftlighet, alltid med utgångspunkt i den antika Medelhavsvärldens olika kulturella mönster. Under de senaste åren har jag koncentrerat mitt intresse till ögonvittnens roll i antik historieskrivning och Nya testamentet. Den forskningen har i sin tur lett till undersökningar av minnets sociala, filosofiska och hermeneutiska dimensioner. För närvarande är mitt huvudintresse riktat mot minnets roll i grekisk och romersk antik. Jag hoppas att kunna sammanfatta det mesta av min forskning om minnet i en monografi med arbetstiteln "The Hermeneutics of Memory". Under senare år har jag även intresserat mig för antik epistolografi, särskilt med avseende på paulusbreven. Sedan några år tillbaka arbetar jag med en kommentar till Romarbrevet. Jag har även deltagit i det lundabaserade projektet om kristen identitet under de 100 första åren som handledare och med egen forskning om evangelierna och evangelietraditionen.

Som vetenskaplig rådgivare och opponent har jag varit verksam vid en rad universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Jag har varit inbjuden att gästföreläsa vid vetenskapliga konferenser i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Belgien, Holland, Italien, Spanien, Tyskland, Schweiz, Tjeckien och USA. Jag föreläser dessutom regelbundet i olika populärvetenskapliga sammanhang i och utanför Sverige.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Fria nyckelord

  • Teologi, Nya testamentets exegetik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Samuel Byrskog är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler