Foto av Sandra Lukic

Sandra Lukic

Doktorand, Legitimerad sjuksköterska, Master of Medical Science, Major: Nursing

Personlig profil

Forskning

Jag är doktorand vid Medicinska fakulteten, Institution för hälsovetenskaper sedan december 2022, där jag tilllhör forskargruppen Tillämpad gerontologi. Gruppen bedriver tvärvetenskaplig forsking relaterad till äldre och åldrande. Doktorsprojektet är anknutet till projektet Lärande och kunskapsutveckling för att skapa uthållig vård och omsorg för personer med kognitiv sjukdom- KnowDem som syftar till att implementera och utvärdera effekterna av en virtuel praktikgemenskap hos personer med demenssjukdom, deras anhöriga samt vård och omsorgspersonal.

Bakgrund 

Jag har arbetat som legitimerad sjuksköterska sedan år 2000, mest inom akut medicin, på sjukhus, men även inom kommunal hälso och sjukvård. Sedan 2013 har jag arbetat inom primärvården, som distriktssköterska och diabetessköterska på vårdcentral. Jag har avlagt specialistsjuksköterskeexamen, inriktning disktriktssköterska, år 2013, vid Lunds universitet. Samma år har jag avlagt magisterexamen inom omvårdnad. 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Omvårdnad
 • Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Fria nyckelord

 • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments
 • Gerontologi
 • Omvårdnad
 • Demens
 • SWEAH - Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sandra Lukic är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren