Foto av Sang-Hyun Pyo

Sang-Hyun Pyo

Docent, PhD, Docent, Forskare

Personlig profil

Forskning

My research focuses lies with the development of integrated technologies on the biotechnology and green chemistry for the production and application of bioactive ingredients, value-added platform chemicals, and biobased polymers from renewable resources. The research activities involves conceptualization and technological innovation in the following key areas:  

 1. Chemo-enzymatic transformation by integration of biotechnology and green chemistry 
 2. Design, synthesis, and 3D-printing of biobased and biocompatible polymers 
 3. Biosurfactants for cosmetic, food, and biomedical (DDS) application
 4. Screening, characterization, and purification of active pharmaceutical ingredients  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Teknik och teknologier
 • Biokatalys och enzymteknik
 • Polymerkemi
 • Organisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sang-Hyun Pyo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren