Inget foto av Sanna Händén-Svensson

Sanna Händén-Svensson

Utbildningskoordinator

Personlig profil

Fria nyckelord

  • LSSMC: Methods

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sanna Händén-Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren