Foto av Saonee Sarker

Saonee Sarker

Professor, kallad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Saonee Sarker är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap