Foto av Sara Eldén

Sara Eldén

Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Familjesociologi
  • Kritisk/feministisk teori
  • Kvalitativ metod

Pågående forskning

Min forskningsinriktning är feministisk teori, familjesociologi och barnsociologi. I det pågående forskningsprojektet, ”Omsorg om barn i de köpta barnpassningstjänsternas tidevarv: En studie av barnflickor, barn och föräldrar” (RJ P13-0603:1) studerar jag och Terese Anving hur familj ”görs” när delar av omsorgen i hemmet kan köpas på en privat marknad, genom intervjuer med barnflickor/au pairer, föräldrar och barn.

Jag har även i min forskning intresserat mig för omsorgsarbete och omsorgsrelationer utifrån barns perspektiv (”Relationer kring omsorg bortom 'familjen'” (FAS 2010-0505)), populärterapi och pardiskurser, innovativ kvalitativ metodutveckling.

Undervisning

Jag undervisar främst på kursen ”Klass, kön, etnicitet” (grund- och fortsättningsnivå) samt handleder kandidat- och masterstudenter.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Sociologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Eldén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren