Foto av Sara Gabrielsson

Sara Gabrielsson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

ara Gabrielsson is an Associate senior lecturer in Sustainability science at Lund University. Sara’s primary research focus is on Water, Sanitation and Hygiene (WASH) and sustainable development in Africa. Sara’s vision is to facilitate the interaction between academia and sanitation practitioners to enable the spread of sustainable WASH from theory to action.

Undervisning

Sara is a teacher and thesis supervisor in both LUMES – Lund University Master’s Program in Environmental Studies and Sustainability Science and LUMID - Lund University Master's in International Development and Management. 

In the LUMES programme she convene the LUMES elective course on Sustainability and Global Health. The course provides global perspectives and local examples of the connections between development, environment and health by highlighting four key emerging and persistent global health challenges;

 • the unavoidable health impacts of climate change
 • the prevailing sanitation crises
 • the global dietary paradox
 • the health externalities of global manufacturing and use of electronics

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Gabrielsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren