Foto av Sara Järlemyr

Sara Järlemyr

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag började som doktorand i Gamla testamentets exegetik i september 2020. Min forskning handlar omsynen på maskulinitet i Gamla testamentet och dess omvärld. Jag intresserar mig särskilt för texter där krigare liknas vid kvinnor, texter som i huvudsak hittas i profetböckerna i den Hebreiska Bibeln. Dessa har paralleller bl.a. i Ny-Assyriska fördragstexter, som jag också ägnar mig åt i mitt projekt. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Fria nyckelord

  • Teologi, Gamla testamentets exegetik
  • Gender
  • Hebrew Bible
  • Ancient Near East
  • Old Testament

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Järlemyr är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler