Foto av Sara Kalm

Sara Kalm

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden

  • Internationell migration
  • Internationella institutioner
  • Sociala rörelser

Pågående forskning

Jag har länge fascinerats av internationell migration och har närmat mig ämnet från flera olika perspektiv. Jag intresserar mig särskilt för hur migration utmanar rådande politisk praktik - både nationell och internationell - såväl som grundläggande politisk-teoretiska begrepp. För tillfället håller jag på att starta upp forskning på området inom ramarna för två olika forskningssammanhang. I ett projekt undersöks Rätten till medborgarskap, både empiriskt och normativt, och då särskilt hur denna omvandlas som en följd av internationell migration. I forskningsprogrammet STANCE kommer jag att studera hur migrationskontroller växte fram i många länder under ”det långa 1800-talet”, och hur dessa debatterades i olika internationella forum.

Ett annat långvarigt forskningsintresse rör internationella institutioner av olika slag. Under senare år har jag särskilt studerat den roll sociala rörelser spelar i detta sammanhang, både på europeisk och internationell nivå. Inom forskningsprogrammen TRANSDEMOS och EUROCIV intresserar jag mig både för vilka påverkansstrategier som sociala rörelser använder sig av, och hur relationer av samarbete såväl som konkurrens och konflikt som uppstår mellan dessa aktörer då de rör sig på arenor utanför den traditionella nationalstaten.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Kalm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren