Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar inom matematisk analys, och på senare tid har jag arbetat med tillämpningar inom matematisk biologi. Bland de områden jag arbetar eller har arbetat i kan nämnas:

 • Variationskalkyl och kritisk punktteori med tillämpning på semilinjära andra ordningens partiella differentialekvationer, 
 • Inbäddade egenvärden inom spektralteori för operatorer som uppkommer i matematisk fysik, t.ex. kvantmekanik,
 • Teorin för åldersstrukturerade cellcykelmodeller med tillämpning mot cancerforskning,
 • Matematisk teori för massverkanssystem inom neurovetenskap.

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Matematisk analys
 • Beräkningsmatematik

Fria nyckelord

 • differentialekvationer
 • spektralteori
 • funktionalanalys
 • matematisk biologi
 • optimering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Maad Sasane är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren