Sara Modig

Timlärare, Docent, specialistläkare i allmänmedicin

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på läkemedelsrelaterade problem hos äldre och på metoder för att öka säkerheten och kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling, speciellt inom primärvården och för sköra äldre. Rationell läkemedelsbehandling anpassad till individens förutsättningar är en del av detta, liksom optimerad informationsöverföring gällande läkemedel mellan vårdgivare och från vårdgivare till patient.

Jag handleder också ett projekt som fokuserar på uppföljning i primärvård av kvinnor med tidigare graviditetsdiabetes, och livsstilsåtgärder för att förebygga utveckling av typ 2-diabetes.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Allmän medicin
  • Geriatrik
  • Samhällsfarmaci och klinisk farmaci

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Modig är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren