Foto av Sara Modig

Sara Modig

knuten till universitetet, Docent, specialistläkare i allmänmedicin

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning fokuserar på läkemedelsrelaterade problem hos äldre och på metoder för att öka säkerheten och kvaliteten i äldres läkemedelsbehandling, speciellt inom primärvården och för sköra äldre.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Allmän medicin
  • Geriatrik
  • Samhällsfarmaci och klinisk farmaci

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Modig är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren