Foto av Sara Rolandsson Enes

Sara Rolandsson Enes

Docent, Forskare, biträdande

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Lungmedicin och allergi

Fria nyckelord

  • Mesenchymal stem cells
  • Lung
  • Extracellular matrix

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Rolandsson Enes är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren