Foto av Sara Söbirk

Sara Söbirk

Knuten till universitetet, PhD

Personlig profil

Forskning

Sara Karlsson Söbirk studied medicine at Linköping University, and is specialising to become a clincal microbiologist, at the Department of Medical Microbiology, Lund, Region Skåne. The clinical work includes one day a week at the Department of Infectious Diseases in Helsingborg.

Sara has a special interest in parasitology and tropical medicine, and is a part time PhD-student at the Collin lab, studying interaction of the protozoan parasite Leishmania mexicana with different aspects of the human immune system. This work is conducted in collaboration with Prof. Paul Bates at Lancaster University, UK.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Klinisk laboratoriemedicin
  • Immunologi inom det medicinska området
  • Dermatologi och venereologi

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren