Foto av Sara Söbirk

Sara Söbirk

Knuten till universitetet, PhD

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Söbirk är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology