Foto av Sara Söbirk

Sara Söbirk

Knuten till universitetet, PhD

Nätverk

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren