Inget foto av Sara Thorin

Sara Thorin

Forskare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Thorin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Engineering