Foto av Sara Thuresson

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om luftburen smittspridning av virus. Framförallt har jag jobbat med luftprovtagning på sjukhusen i Malmö och Lund för att mäta nivåer av SARS-CoV-2 i luften, både i relation till specifika vårdmoment och i olika miljöer och avdelningar. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap
  • Annan fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Thuresson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren