Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde är luftburna virus och bakterier eller så kallade bioaerosoler. Det nuvarande projektet jag jobbar med är luftprovtagning på sjukhusen i Malmö och Lund för att mäta nivåer av SARS-CoV-2 i luften, både i relation till specifika vårdmoment och i olika miljöer och avdelningar. 

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Thuresson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren