Sara Torregrosa Hetland

Universitetslektor, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsintressen är beskattnings- och ojämlikhetshistoria. Jag började arbeta med det sena 1900-talets Spanien och analyserade de fördelningspolitiska effekterna av den skattereform som genomfördes under övergången till demokrati. Jag bedriver nu jämförande forskning om utvecklingen av beskattning sedan 1800-talet i Skandinavien, Västeuropa och Latinamerika. Jag är också medlem i SWINNO-projektet, där jag undersöker inverkan av offentliga riktlinjer för innovativ verksamhet i Sverige och Finland sedan 1970.

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Samverkan

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Torregrosa Hetland är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren