Foto av Sara Ullström
  • Telefon+46737163958, +46462220681
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I mitt doktorandprojekt undersöker jag hur uppfattningar och idéer kring flygresande har förändrats i Sverige i och med de senaste årens flygdebatt. Jag fokuserar framför allt på hur en social rörelse kring minskat flygresande har tagit form och fått spridning, och dess roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Målet med min forskning är att öka förståelsen för hur den här typen av kollektivt agerande för mer klimatvänliga sätt att leva på utmanar koldioxidintensiva normer i samhället och banar väg för social och kulturell förändring.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • Klimatförändring
  • Hållbarhetsstudier
  • Hållbar omställning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Ullström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren