Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I mitt doktorandprojekt undersöker jag hur flygets roll i samhället har förändrats i Sverige i och med de senaste årens flygdebatt. Jag fokuserar framför allt på hur en social rörelse kring minskat flygresande har tagit form och fått spridning, och hur denna rörelse utmanar och omformulerar idén om flygresande som norm i en klimatförändrad värld. Målet med min forskning är att öka förståelsen för hur den här typen av kollektivt agerande för mer klimatvänliga sätt att leva på utmanar koldioxidintensiva normer och banar väg för social och kulturell förändring i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Nyckelord

  • Klimatförändring
  • Hållbarhetsstudier
  • Hållbar omställning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Ullström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren