Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Ullström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi