Foto av Sara Williamsson

Sara Williamsson

Doktorand

  Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

  Personlig profil

  Forskning

  Hösten 2021 påbörjade jag min doktorandutbildning i historisk arkeologi. I mitt avhandlingsarbete vill jag undersöka hur torp från perioden 1700 – 1930-tal är placerade i landskapet, särskilt i förhållande till andra fornlämningar. Fanns det en medveten strategi vid valet av etableringsplats och vem valde platsen? Jag vill också utveckla metoder för medborgarforskning gällande torpen. Det finns ett stort intresse och engagemang för lämningstypen hos allmänheten, t.ex. hembygdsföreningar besitter ofta en god kunskap om de lokala torpen. Hur kan den bättre tas tillvara i ett vetenskapligt sammanhang?

  Fingeravtryck

  Utforska forskningsämnen där Sara Williamsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler