Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mikroorganismer så som bakterier och svampar har en betydande roll i markens kolcykel. De bidrar till att kol lagras i marken genom deras tillväxt eller släpps i ut atmosfären via respiration. En av de faktorer som påverkar mikroorganismernas aktivitet mest är markens vattenhalt. Perioder av torka som följs av nederbörd ger stora utsläpp av kol från marken, vilket gör det kritiskt att förstå mikroorganismernas roll i denna klimatfeedback.

Jag är intresserad av att förstå hur mikroorganismer och deras processer påverkas av tork-regncykler. Tillsammans med min handledare Johannes Rousk och mina biträdande handledare Albert Brangarí och Lettice Hicks jobbar jag med flera projekt för att förstå interaktionen mellan regncykler och olika miljöfaktorer. Nuvarande projekt inkluderar effekten på mikroorganismer och markrespiration under tork-regncykler till (1) förändrad jordstruktur i en svensk nederbördsgradient, (2) kombinationen av markegenskaper och klimat i jordar runt om i Europa, (3) och påverkan av växtmångfald. Dessutom vill jag också förstå hur och om mikroorganismer kan bli mer resistenta och resilienta till klimatförändringar och vilka konsekvenser det har för den globala uppvärmningen. Detta kan hjälpa oss att förstår hur extremväder påverkar kolcykeln samt förbättra klimatmodeller.

För att uppnå detta så kommer jag studera mikroorganismernas tillväxt och respiration efter tork-regnperioder både i fält och i labbexperiment. Jag kommer använda jordar med olika historisk nederbörd i klimatgradienter tillsammans med andra variabla miljöfaktorer. Metoderna inkluderar bland annat radioaktiva isotoper för att mäta mikroorganismernas tillväxt och gaskromatografi för att mäta respiration.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi
  • Ekologi

Fria nyckelord

  • mikrobiologisk ekologi
  • klimatförändring
  • torka

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sara Winterfeldt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren