Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sarah Schoch är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology