Foto av Satu Manninen

Satu Manninen

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Jag är professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning och docent i allmän språkvetenskap. Jag har doktorsexamen (Ph.D) i teoretisk språkvetenskap.

Jag är medlem i styrgruppen för masterprogram i språk och språkvetenskap samt ämneskoordinator för engelska.

Jag är forsknings och forskarutbildningsansvarig för ämnet engelska med språkvetenskaplig inriktning. Jag är även ledamot i sektionsstyrelse 4 för engelska och tyska.

Jag är utbildad i hjärt-lungräddning och har gått kursen i brandskydd.

Undervisning

Jag undervisar kurser på alla nivåer i engelsk språkvetenskap, inklusive:

 • generativ syntax / doktorandkurs
 • semantik / doktorandkurs
 • uppsatshandledning / masternivån, kandidatnivån
 • uppsatsseminarier / kandidatnivån
 • engelsk deskriptiv grammatik /masternivån
 • lexikal semantik / masternivån
 • språkvariation och sociolingvistik / masternivån
 • syntax / kandidatnivån
 • semantik och pragmatik / kandidatnivån
 • språk och genus / kandidatnivån
 • engelsk språkvetenskap / introduktionskurs, B-nivån
 • akademiskt skrivande / A-nivån
 • engelsk grammatik / A-nivån
 • engelsk fonologi och fonetik / A-nivån

Jag har även utvecklat en del undervisningsmaterial, inkl. en "traditionell" kursbok (English Linguistics: Introduction to Morphology, Syntax and Semantics, 2012 Studentlitteratur, med Mats Johansson) och en MOOC / webb-baserad elektronisk resurs i akademisk skrivande (Writing in English at University, 2016, Coursera, med Ellen Turner och Cecilia Wadsö Lecaros). MOOC:en är del av ett större projekt i akademiskt skrivande.

Forskning

(Sorry, no Swedish here...)

My research is mostly in the field of theoretical syntax, with particular reference to Finnish and the other Finnic languages; and to English. My earliest work focussed on adverbials and their positions. I have also worked on prepositional and postpositional phrases; on relative clauses; and on argument structure and realization (esp. on passive and impersonal constructions in Finnish). I am currently investigating the properties and uses of so-called ideophones in Finnish, English and Swedish; a lot of this work is done jointly with FD Maria Wiktorsson from Malmö University.

In addition to doing purely linguistic research, I have worked on more pedagogical and educational topics, such as the value of teaching study planning to university students, and the challenges of teaching academic writing to non-native speakers / writers of English. This work is done jointly with FD Ellen Turner and FD Cecilia Wadsö Lecaros.

A new addition is a project with literary and translation studies scholars into translations of prose into various languages. This is a joint project with FD Alexander Bareis (Department of German, LU), Professor Lisa Holm (Department of Nordic Languages, LU) and FD Mari Mossberg (Department of Nordic Languages, LU).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
 • Språkstudier

Nyckelord

 • syntax
 • semantik
 • morfologi
 • akademiskt skrivande
 • engelska
 • finska
 • ideofoner
 • översättning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Satu Manninen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren