Foto av Satu Manninen

Satu Manninen

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Yrkesarbete

Jag är professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning och docent i allmän språkvetenskap. Jag har doktorsexamen (Ph.D) i teoretisk språkvetenskap.

Jag är medlem i styrgruppen för masterprogram i språk och språkvetenskap samt ämneskoordinator för engelska.

Jag är forsknings och forskarutbildningsansvarig för ämnet engelska med språkvetenskaplig inriktning. Jag är även ledamot i sektionsstyrelse 4 för engelska och tyska.

Jag är utbildad i hjärt-lungräddning och har gått kursen i brandskydd.

Undervisning

Jag undervisar kurser på alla nivåer i engelsk språkvetenskap, inklusive:

 • generativ syntax / doktorandkurs
 • semantik / doktorandkurs
 • uppsatshandledning / masternivån, kandidatnivån
 • uppsatsseminarier / kandidatnivån
 • engelsk deskriptiv grammatik /masternivån
 • lexikal semantik / masternivån
 • språkvariation och sociolingvistik / masternivån
 • syntax / kandidatnivån
 • semantik och pragmatik / kandidatnivån
 • språk och genus / kandidatnivån
 • engelsk språkvetenskap / introduktionskurs, B-nivån
 • akademiskt skrivande / A-nivån
 • engelsk grammatik / A-nivån
 • engelsk fonologi och fonetik / A-nivån

Jag har även utvecklat en del undervisningsmaterial, inkl. en "traditionell" kursbok (English Linguistics: Introduction to Morphology, Syntax and Semantics, 2012 Studentlitteratur, med Mats Johansson) och en MOOC / webb-baserad elektronisk resurs i akademisk skrivande (Writing in English at University, 2016, Coursera, med Ellen Turner och Cecilia Wadsö Lecaros). MOOC:en är del av ett större projekt i akademiskt skrivande.

Forskning

(Sorry, no Swedish here...)

My research is mostly in the field of theoretical syntax, with particular reference to Finnish and the other Finnic languages; and to English. My earliest work focussed on adverbials and their positions. I have also worked on prepositional and postpositional phrases; on relative clauses; and on argument structure and realization (esp. on passive and impersonal constructions in Finnish). I am currently investigating the properties and uses of so-called ideophones in Finnish, English and Swedish; a lot of this work is done jointly with FD Maria Wiktorsson from Malmö University.

In addition to doing purely linguistic research, I have worked on more pedagogical and educational topics, such as the value of teaching study planning to university students, and the challenges of teaching academic writing to non-native speakers / writers of English. This work is done jointly with FD Ellen Turner and FD Cecilia Wadsö Lecaros.

A new addition is a project with literary and translation studies scholars into translations of prose into various languages. This is a joint project with FD Alexander Bareis (Department of German, LU), Professor Lisa Holm (Department of Nordic Languages, LU) and FD Mari Mossberg (Department of Nordic Languages, LU).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
 • Språkstudier

Fria nyckelord

 • syntax
 • semantik
 • morfologi
 • akademiskt skrivande
 • engelska
 • finska
 • ideofoner
 • översättning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Satu Manninen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren