Sean Perrin

Professor, Consultant Clinical Psychologist, Professor of Clinical Psychology

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina kliniska och forskningsintressen

Jag är professor i klinisk psykologi för Lunds universitet och har över 30 års erfarenhet av att tillhandahålla KBT till barn och vuxna, samt att handleda och utbilda mentalvårdspersonal att göra detsamma. Min forskning är inriktad på att förbättra tillgången till och effekten av behandlingar för psykisk hälsa. Forskningen är till sin natur samarbetsvillig och tvärvetenskaplig, som involverar patienter och vårdgivare.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Fria nyckelord

  • Trauma och PTSD
  • Ångest och depression
  • Kronisk smärta
  • Tillgång till evidensbaserade behandlingar
  • Kognitiv beteendeterapi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sean Perrin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren