Inget foto av Sebastian Banert

Sebastian Banert

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sebastian Banert är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics

Computer Science

Earth and Planetary Sciences