Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a PhD Candidate in History at Lund University since August 2021. My project explores digital memory politics and uses of history in contemporary Ukraine. In particular, I am focusing on the ways the ongoing Russian invasion in Ukraine since 2014 is mediated and remembered in digital spaces. How does virtuality as a modality of remembering inform our understanding of an unfolding war? To this end, I map the embeddedness of Ukrainian virtual museums in today’s connective environment of human and non-human elements. By combining, new materialist thinking, digital methods, and digital ethnography, I am shedding light on the ways virtual museums assemble renderings of war and how people are making sense out of it. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia
  • Kulturstudier
  • Medievetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sebastian Graf är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren