Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Studerar funktionen av människans genetiska variation, i synnerhet med nära koppling till medicinsk behandling av obesitet och diabetes.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

  • LUDC
  • Lund University Diabetes Centre
  • CRISPR-Cas9
  • epidemiology
  • genetics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sebastian Kalamajski är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren