Personlig profil

Forskning

Ph.D. student at the Computer Science Department Lund University. The research topic is the communication gap between industry and academia in Software Engineering. In this research, the main objective is to analyze and propose alternatives to bridge the gap between theory and practice. Two important considerations are the sociotechnical problem formulations of Software Engineering challenges and the knowledge exchange management in the industry-academy interface.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Programvaruteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sergio Rico är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren