Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
  • Socialpsykologi

Fria nyckelord

  • Sociolingvistik
  • Stereotyper
  • Språklig variation
  • Socialpsykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sergio Rojo är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren