Inget foto av Shari J Granlöf

Shari J Granlöf

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Mina forskaransatser tar sin utgångspunkt i socionomyrket och den yrkesakademiska utbildning av socionomer. För närvarande arbetar jag med projektet Socionomutbildning: Om högre utbildning som samhällsinstitution och processen att ’bli’ socionom.

Projekt med disputerade forskare:

Socialstyrelsen (2008-2011) Utvärdering av ”Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar”, ”Nationell utvärdering av hemlöshetssatsning”. Utvärderingen genomfördes tillsammans med Hans Swärd, Verner Denvall, Marcus Knutagård, Socialhögskolan i Lund samt Marie Nordfeldt, Ersta Sköndal Högskola.

Centrum för utvärdering av socialt arbete, CUS (2002) ”Kartläggning av utvärderingsutbildningar”. Projektet genomfördes tillsammans med Per-Åke Karlsson, Göteborgs universitet/Högskolan i Borås och Verner Denvall, Lunds universitet.

FAS (2001) Nutida utvärderande av sociala program. Projektet genomfördes tillsammans med Verner Denvall, Lunds universitet.

Undervisning

Jag började undervisa på socionomprogrammet som gästföreläsare när jag arbetade som socionom.

Jag har sedan dess undervisat på den tidigare grundutbildningens tredje termin, Kunskapsproduktion och kunskapshantering i socialt arbete och handleder uppsatser på C-nivå, det akademiska examensarbetet för socionomexamen. I den nuvarande grundutbildningen har jag undervisat på sjätte terminen, Det sociala arbetets organisering, och sjunde terminen, Professionellt socialt arbete.

Numera undervisar jag på våra internetbaserade kurser. Socialt arbete: Grundkurs vänder sig till dem som är intresserad av att få grundläggande kunskaper i socialt arbete, dem som redan finns inom det sociala verksamhetsfältet och till dem som har ett mera allmänt intresse av kunskapsområdet. Socialt arbete: Fortsättningskurs fördjupar kunskaper om metoder och teorier i socialt arbete och, specifikt för mig, om institutionell och organisatorisk utformning i socialt arbete. Jag föreläser även på vår engelska grundkurs Social Work in Sweden.

Yrkesarbete

Jag har arbetat med socialt arbete i olika praktiska verksamheter inom offentlig sektor med skilda klientgrupper; socialsekreterare, Socialjouren Helsingborgs stad; flyktingsekreterare, socialsekreterare ekonomiskt bistånd, Höganäs kommun; frivårdsinspektör, Kriminalvårdsmyndigheten Helsingborg. Inte långt efter avslutad grundutbildning återvände jag till studier för att fokusera det sociala arbetet som kunskapsfält och föremål för utveckling, akademisering och professionalisering.

Forskning

Jag är aktiv i en samarbetsgrupp där Socialhögskolan tillsammans med olika lärosäten och frivilliga organisationer bidrar till utveckling av socionomutbildningen i Azerbaijan.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Shari J Granlöf är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler