Foto av Sherzod Eraliev

Sherzod Eraliev

Forskare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Migration i den bredare eurasiska regionen
  • Migration i nordiska länder
  • Stats- och samhällsrelationer i Centralasien
  • Internationella relationer i Eurasien

Sherzod Eraliev har en doktorsexamen i migrationsstudier från "Special Programme for Central Eurasian Studies" vid universitetet i Tsukuba, Japan. Han har varit forskare Aleksanteri-institutet vid Helsingfors universitet och vid "Central Asia Program of the Institute of European, Russian and Eurasian Studies" vid George Washington University. Han har även arbetat med internationella organisationer inom utveckling, migration och humanitära frågor.

På Rättssociologiska institutionen driver Sherzod Eraliev forskningsprojektet “Informality, Migrant Precarity and Exploitation in Nordic Context: Uzbek Migrant Workers in Sweden and Finland” (IMPEX), finansierat av Forte. Denna etnografiska studie om migranter undersöker 1) hur, varför och när migranter kringgår lagen och tar hjälp av informella institutioner; 2) hur prekära arbets- och levnadsförhållanden speglar migranters arbetsliv och påverkar deras uppfattningar om värdsamället; och 3) vilka konsekvenser dessa erfarenheter och strategier har för möjligheterna att förbättra migranters arbetsliv i Sverige och Finland.

Utöver forskningsprojektet vid institutionen forskar Sherzod Eraliev även om civilsamhälleliga institutioner och aktivism genom digitala medier under icke-demokratiska regimer, migration och auktoritärism i Eurasien.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik och samhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Sherzod Eraliev är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren