Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsintresse är att koppla samman samhällsvetenskap med hantering av översvämningsrisker i städer.

Jag är verksam både som forskare och vid Trelleborgs kommun, där jag fokuserar på översvämningshantering i kommunen. 

Nyckelord

  • Urbana översvämning
  • Hållbarhetsstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Shifteh Mobini är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren