Personlig profil

Fria nyckelord

  • Freeze drying
  • Solid state matrix
  • Bacteria
  • Probiotics

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Shuai Bai är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren