Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Shuai Bai är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Immunology and Microbiology

Material Science